You are here:  Trang chủ  /  Sản phẩm

Giò lụa

Thành phần: Thịt heo, nước, dầu thực vật
nước mắm, đường, msg,
glutamate, sodium phosphate,
muối, photphat, lactate..
Sử dụng: Ăn trực tiếp sau khi mở vỏ.
Bảo quản: 0ºC ~ 4ºC

Xem thêm hình sản phẩm

Giò Huế

Thành phần: Thịt heo, nước, dầu thực vật
nước mắm, đường, muối,
tỏi, tiêu, msg, photphat, lactate,
glutamate, sodium phosphate
Sử dụng: Ăn trực tiếp sau khi mở vỏ.
Bảo quản: 0ºC ~ 4ºC

Xem thêm hình sản phẩm

Giò bì

Thành phần: Thịt heo, da heo, nước, dầu thực vật,
nước mắm, đường, msg,
photphat, muối, tiêu, lactate.
Sử dụng: Ăn trực tiếp sau khi mở vỏ.
Bảo quản: 0ºC ~ 4ºC

Xem thêm hình sản phẩm

Chả chiên

Thành phần: Thịt heo, nước, dầu thực vật,
nước mắm, đường, msg,
photphat, muối, lactate
Sử dụng: Ăn trực tiếp sau khi mở vỏ.
Bảo quản: 0ºC ~ 4ºC

Xem thêm hình sản phẩm

Giò sống

Thành phần: Thịt heo, nước, dầu thực vật
nước mắm, đường, msg,
sodium phosphate, sodium lactate
Sử dụng: Chế biến các món ăn.
Bảo quản: (-20ºC) ~ (-18ºC)

Xem thêm hình sản phẩm

Chạo thịt

Thành phần: Thịt heo, nước, dầu thực vật
nước mắm, đường, msg,
glutamate, sodium phosphate,
muối, photphat, lactate..
Sử dụng: Ăn trực tiếp sau khi mở vỏ.
Bảo quản: 0ºC ~ 4ºC

Xem thêm hình sản phẩm